אלו העסקים הכחולים שבחרו לתמוך

באוהדי הפועל ולתת הנחה בעסקיהם