א.ס הנדסת חשמל

חברה קבלנית לעבודות ופרויקטים בחשמל, שירותי ייעוץ לקבלני בניה, תכנון מערכות ופיקוח עליון.

10%

050-3336575