top of page
1-1.jpg

ברק גרובר - מתכון פיננסי, פנסיה וביטוח

מתכנן פנסיוני שכולל טיפול בקרנות השתלמות, קופות גמל, וכספים פרטיים להשקעה במוצרים דומים.

חברי העמותה יהנו מחוברת הכוללת את כל המוצרים הפנסיונים של הלקוח ללא עלות ופגישה במקרה הצורך. תוכל לקבל חוברת פשוטה שמרכזת את כל הכספים הקיימים תחת האפיקים הפנסיוניים.

054-4321983

bottom of page