top of page
1-1.jpg

רן אגמי - משרד רואה חשבון

- הנהלת חשבונות לחברות ועצמאים
- חשבות שכר וטיפול בכל נושאי המשכורות
- דוחות אישיים והצהרות הון
- ביקורת דוחות כספיים לחברות
- ייעוץ כלכלי עסקי בפתיחת עסקים

12%

03-9220867

bottom of page