מחזור 1, ליגה לאומית

10.10.10, 19:00

איצטדיון המשחק

קבוצת חוץ

1-1.jpg

 2 

 0 

-

1-1.jpg

קבוצת בית

מחזור 1, ליגה לאומית

10.10.10

10.10.10, 19:00

קבוצת חוץ

1-1.jpg

 2 

 0 

-

1-1.jpg

קבוצת בית

מחזור 1, ליגה לאומית

10.10.10

10.10.10, 19:00

קבוצת חוץ

1-1.jpg

 2 

 0 

-

1-1.jpg

קבוצת בית

מחזור 1, ליגה לאומית

10.10.10

10.10.10, 19:00

קבוצת חוץ

1-1.jpg

 2 

 0 

-

1-1.jpg

קבוצת בית