2 

 0 

קבוצת חוץ

קבוצת בית

10.10.10, 19:00

איצטדיון המשחק

מחזור 1, ליגה לאומית

 2 

 0 

קבוצת חוץ

קבוצת בית

10.10.10

10.10.10, 19:00

מחזור 1, ליגה לאומית

 2 

 0 

קבוצת חוץ

קבוצת בית

10.10.10

10.10.10, 19:00

מחזור 1, ליגה לאומית

 2 

 0 

קבוצת חוץ

קבוצת בית

10.10.10

10.10.10, 19:00

מחזור 1, ליגה לאומית