top of page

צוות ניהולי

חבר קבוצת הניהול

עמית צימר

חבר קבוצת הניהול

מנהל שיווק, מדיה ואחראי קשר עם הקהל

לירון סובול

מנהל שיווק, מדיה ואחראי קשר עם הקהל

מנכ״ל המועדון, חבר בקבוצת הניהול

אבי יחיאל

מנכ״ל המועדון, חבר בקבוצת הניהול

גזבר

גל הדסי

גזבר

סמנכ"ל המועדון, יועץ משפטי, משקיף בקבוצת הניהול

טים פלוטקין

סמנכ"ל המועדון, יועץ משפטי, משקיף בקבוצת הניהול

מנהל מתחם סירקין

דוד לביא

מנהל מתחם סירקין

יו"ר הוועד המנהל, חבר קבוצת הניהול

שחר כהן

יו"ר הוועד המנהל, חבר קבוצת הניהול

מחלקת הנוער

ליבי סטולר

רכזת תיאום מחלקת הנוער

ליבי סטולר
bottom of page