top of page

צוות ניהולי

יו"ר הוועד המנהל של הכחולה, חבר קבוצת הניהול

דניאל איזיקוביץ'

יו"ר הוועד המנהל של הכחולה, חבר קבוצת הניהול

מנהל שיווק, מדיה ואחראי קשר עם הקהל

לירון סובול

מנהל שיווק, מדיה ואחראי קשר עם הקהל

חבר קבוצת הניהול

עמית צימר

חבר קבוצת הניהול

גזבר

גל הדסי

גזבר

מנכ״ל המועדון, חבר בקבוצת הניהול

אבי יחיאל

מנכ״ל המועדון, חבר בקבוצת הניהול

מנהל מתחם סירקין

דוד לביא

מנהל מתחם סירקין

סמנכ"ל המועדון, יועץ משפטי, משקיף בקבוצת הניהול

טים פלוטקין

סמנכ"ל המועדון, יועץ משפטי, משקיף בקבוצת הניהול

מחלקת הנוער

תום בלפר

מנהל אדמינסטרטיבי

תום בלפר
bottom of page