מתן גושה

4

תאריך לידה:

ישראל

מקום לידה:

מגן

עמדה:

הצטרף אלינו מהפועל מחנה יהודה בגיל 13.
מאז עבר את כל מחלקות הילדים, הנערים והנוער.