יחיאל: "אנחנו צריכים להביא מחר ניצחון בכל מחיר", הפועל תגיע עם סגל מלא