"מתחם סירקין לא יהרס עד שלא יבנה מתחם חלופי": סיכום המפגש עם ראש העיר