top of page

שינויים בקבוצת הניהול: הודעת מועדון


מועדון הכדורגל הפועל פתח תקוה רוצה להודות לשני התורמים וחברי קבוצת הניהול של המועדון - נחום דגמי ויוגב איטח, שהודיעו היום על רצונם לסיים את חלקם בקבוצת הניהול.


לבקשת קבוצת הניהול, בשבועות האחרונים עמל הוועד המנהל של עמותת הכחולה על מתווה חדש הכולל הסדרה של הסמכויות במועדון לשנים הקרובות ורשימה מסודרת של הזכויות והחובות של חברי קבוצת הניהול. לאחר הגשת המתווה הראשוני, הצדדים לא ראו את הדברים עין בעין.


אנו מודים לנחום ויוגב על הצהרתם כי יעמדו במלוא התחייבויותיהם הכלכליות עד לסיום העונה ועל כך שנרתמו למען המועדון בתקופה הקשה בקיץ האחרון.


במקביל, עובדים כל העת אנשי המועדון בכדי לגייס סכומי כסף נוספים. באשר לאופן ניהול המועדון לאור עזיבתם של שני חברי קבוצת הניהול, בשלב הזה השדרה הניהולית תכלול את המנכ"ל אבי יחיאל ואת הוועד המנהל של עמותת הכחולה, בראשות היו"ר דניאל איזיקוביץ'.


בימים הקרובים נפרסם לחברי העמותה את המתווה של הוועד המנהל לקבוצת הניהול בשנים הקרובות, ואנו בטוחים כי תהליך של הסדרה וחלוקת סמכויות ברורה בתוך המועדון תוביל אותו למקומות טובים.


"אני רוצה להודות ליוגב ונחום על התמיכה במועדון בתקופה מורכבת ומאתגרת במיוחד", אמר המנכ"ל אבי יחיאל. "שניהם היו שם בתקופה הקשה בקיץ, בשביל המועדון וגם בשבילי. אני מאמין בעוצמה של המועדון וביכולת שלנו להמשיך ולקדם את הפרויקט הזה קדימה, בדרך ובצורה שאנחנו מאמינים שתהיה הכי טובה לעתיד של הפועל".


יו"ר הוועד המנהל, דניאל איזיקוביץ', הוסיף: "צר לנו על ההחלטה של יוגב ונחום לסיים את תפקידם בקבוצת הניהול. אנו בטוחים כי ההליך של הסדרת הסמכויות, הזכויות והחובות של חברי קבוצת הניהול הוא צעד נכון והכרחי עבור הפועל פתח תקוה. בשם עמותת הכחולה אני רוצה להודות לשניהם, הדלת חזרה תמיד תהיה פתוחה עבורם".

Comentarios


bottom of page