top of page

קרן מחלקת הנוער לפיתוח שחקניםשמחים להציג בפניכם את קרן מחלקת הנוער, אשר הוקמה במטרה לבנות מערך לאיתור ופיתוח שחקנים מגילאי ילדים ועד לבוגרים בליגת העל. באמצעות קרן מחלקת הנוער, המועדון שואף להגדיר תקציב ייעודי לרכישת שחקנים ופיתוחם, שדרוג מערך האיתור, איתור שחקנים והחתמתם על חוזים ארוכי טווח ובסיום - פיתוח מעטפת מותאמת אישית מעבר לבסיס הקיים.


שימושים אפשריים למימון שיגיע מהקרן: הרחבת מערך סקאוטינג ואנליזה מעבר לבסיס הקיים לאיתור ומעקב אחר כישרונות, רכישת שחקנים ומימון הסכמים עימם, השקעה במעטפת אישית לפיתוח השחקנים שיוגדרו כשחקני "זרקור", מעבר למעטפת הבסיסית הקיימת: ליווי מנטאלי, תוכנית גופנית בהתאמה אישית, GPS

וניתוח אישי לשחקן, טכניקה והעשרה מותאמת, מעקבים מדידות ותזונה מותאמת.


בראש הקרן עומד חבר העמותה אורן גואטה, אשר הוסמך לתפקיד על ידי הוועד המנהל של העמותה. המנהל המקצועי של מחלקת הנוער, גילי לבנדה, יגדיר תכנית להשקעת הכסף בהתאם לסכום שיצטבר בה. אחת

לתקופה, יפרסם מנהל הקרן דוח שישקף לחברי העמותה את השימושים שבוצעו בקרן.


אנו מזמינים אתכם לתרום לחיזוק המחלקה ופיתוח הדור הבא של שחקני המועדון, בקישור הבא: hapoelpt.com/youthproject


* התרומות במסגרת הקרן מקנות זיכוי מס עד לשיעור של 35 אחוזים.

Comments


bottom of page