top of page

מבצע הערבויות של אוהדי הפועל

לאחר שגויסו כבר כ-400 אלף שקלים מהאוהדים לטובת ערבויות לתקציב הקבוצה בבקרה התקציבית, אנחנו ממשיכים בכל הכח בגיוס הערבויות למען העברת תקציב השחקנים המלא בבקרה התקציבית. הסכומים שיינתנו כערבות יוחזרו לבעליהם ב-31.5.24


תקציב הפועל פתח-תקוה לעונת המשחקים 23/24 עבר ביום חמישי באופן חלקי בבקרה התקציבית, כאשר על מנת להעביר את תקציב השחקנים הכולל ואף לחזק את הקבוצה בהמשך, על המועדון להציג לבקרה התקציבית הכנסות נוספות. בימים אלו נמצא המועדון במשא ומתן עם מספר גורמים מסחריים בנוגע למתן חסות לקבוצה בעונה הקרובה, אך במקביל אנו פונים אליכם, הבעלים, על מנת לסייע במאמצים על ידי ערבויות שיועברו לבקרה התקציבית ויוחזרו אליכם בסיום עונת המשחקים הקרובה.

אז מה המצב היום מול הבקרה התקציבית?

הקבוצה עברה למעשה בבקרה התקציבית לעונת המשחקים הקרובה, אך חלק משחקני הסגל עדיין לא עברו, עקב פער בין התקציב שהוגש לדרישות הבקרה התקציבית. הפער כרגע עומד על כ-2.5 מיליון שקלים (מתוכם כ-300 אלף שקלים בערבויות), אשר פרט למבצע הערבויות של האוהדים, אמור להסגר בעזרת חסויות שיגוייסו למועדון ומקורות הכנסה נוספים. המועדון בטוח כי הרתמות של האוהדים, יחד עם הבשלת המגעים מול נותני החסות, יובילו לכך שכל תקציב השחקנים יעבור בקרוב בבקרה התקציבית.


מדוע נוצר הפער מול הבקרה התקציבית?


תהליך בניית הקבוצה וקביעת תקציב השחקנים נקבע בשלבים מוקדמים של הקיץ, כאשר מרבית ההכנסות הינן חזויות ולא ודאיות. על בסיס ההכנסות מנותני חסות בעונה שעברה והעלייה לליגת העל, הוצג יעד מחסויות שנכון לשלב הזה עוד רחוק ממימוש. למרות זאת, בימים האחרונים חלו התפתחויות חיוביות מול חסויות שכבר נחתמו, ותהליכי משא ומתן אשר נמצאים בשלבים מתקדמים, ובמועדון אופטימיים שיעמדו ביעד הגיוס מחסויות כבר בתקופה הקרובה. במקביל, יעד ההכנסות מהאוהדים הועמד על ארבעה מיליון שקלים והוא עדיין לא הושג.


האם אפשר להיות בטוח כי הערבויות יחזרו אלי?

כן. הנהלת המועדון מתחייבת כי לא יעשה שימוש בערבויות אשר יתנו האוהדים, וכי הם יוחזרו לבעליהם בסיום העונה, כלומר ב-31.5.2024. יש לציין כי מהלכים דומים מתבצעים כבר מספר שנים בקבוצות האוהדים של הפועל ירושלים בכדורגל והפועל תל אביב בכדורסל.


איך ניתן להעביר את צ'ק הערבות?


את הערבות, בסכום מינימלי של 1,000 שקלים, ניתן לתת בשני דרכים:

א. צ'ק (שלא יפדה) - לפקודת "רו"ח סיגלית סייג בנאמנות עבור התאחדות הכדורגל בישראל". יש להשאיר את מועד הפירעון ריק. את הצ'ק יש להגיש יחד עם המסמך המצורף, כשהוא חתום על ידי עו"ד. עו"ד גל רזינסקי מטעם המועדון יגיע לאצטדיון "שלמה ביטוח" (כניסה דרך שער 3) ביום א' (6.8) משעה 17:00 - 18:30 וביום ג' במתחם סירקין (8.8) משעה 17:00 - 18:30. המסמך עליו יש לחתום מצורף כאן, אך יש לחתום עליו בנוכחות עורך דין בלבד. יש להגיע עם תעודה מזהה. ניתן להגיע גם ללא המסמך ולמלא אותו במקום.


ב. העברה בנקאית לחשבון הבקרה התקציבית, כאשר בדומה לצ'ק, הסכום יוחזר ב-31.5.24.

פרטי חשבון:

שם החשבון: רו"ח סיגלית סייג בנאמנות עבור התאחדות הכדורגל בישראל.

בנק: מרכנתיל דיסקונט (17)

סניף: 642 (ירושלים ראשי)

מס' חשבון: 82295443

יש לציין בהערות ההעברה כי היא לטובת ערבות להפועל פתח תקוה.


קדימה הפועל!

Comments


bottom of page