"נעשה הכל בשביל לחזק את הקבוצה, כל אחד שיכול לתרום צריך לעשות את זה"