גילי לבנדה מונה לתפקיד המנהל המקצועי של מחלקת הנוער: "אביא לתפקיד את הידע והניסיון שצברתי"